وایر ها از جنس ماده سیلیکون اند

درصورت نیاز با ما در ارتباط باشید