احتراق

سپتامبر 21, 2019

احتراق در موتور درون سوز

احتراق در موتور درون سوز موتور درون ‌سوزکه به صورت خلاصه «ICE» می باشد.سیستمی است که فرآیند آتش گرفتن سوخت آن در محیط ایزوله ای به […]
درصورت نیاز با ما در ارتباط باشید