استپر سمند ef7 عکس

آگوست 16, 2019

وایر بوت سمند EF7 – موتور ملی

وایر بوت سمند EF7 - موتور ملی به گونه ای طراحی شده است بدون بروز مشکل در ساختار خود، برق را به درستی به شمع های موتور سمند برساند. وایر بوت سمند EF7 - موتور ملی، قادر است جریانی معادل ۴۰ تا ۶۰ کیلو ولت، را از خود عبور دهد. وایر شمع در واقع جریان برق را از کویل ها دریافت کرده و به شمع می رساند. یک موتور برای آن که بتواند عملکرد صحیحی به جهت حرکت خودرو داشته باشد، از چهار فرایند تشکیل می شود.
درصورت نیاز با ما در ارتباط باشید