۲۰۶ تیپ ۵ خودرو بانک

آگوست 16, 2019

وایر بوت پژو ۲۰۶ – تیپ ۵

وایر بوت پژو ۲۰۶ - تیپ ۵، یکی از مهمترین قطعات یدکی خودرو ۲۰۶ است که وظیفه دارد جریان برق ارسال شده توسط باتری را به شمع موتور برساند. به این ترتیب موتور می توان در مرحله تراکم با استفاده از شمع، احتراق ایجاد کرده و در خودرو حرکت ایجاد گردد. به این ترتیب می توان گفت وایر بوت نقش کلیدی و اساسی را در سیستم حرکتی خودرو ۲۰۶ ایفا می کند.
درصورت نیاز با ما در ارتباط باشید